Biểu mẫu thu

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI ĐỒNG NAI

TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ
I
1 1 BỆNH VIỆN ĐK BIÊN HÒA P. Tân Mai Tuyến huyện
2 2 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LONG BÌNH P. Long Bình
3 3 PK CHẨN ĐOÁN Y KHOA LIÊN CHI P. Long Bình
4 4 PK ĐA KHOA QUÂN DÂN Y 22 P. Long Bình
5 5 PK ĐA KHOA TÂM ĐỨC P. Tân Hiệp
6 6 PHÒNG KHÁM ĐK Y ĐỨC P. Tân Phong
7 7 PK ĐA KHOA KV BỬU HÒA P. Bửu Hoà
8 8 TT BV SỨC KHOẺ LĐ & MÔI TRƯỜNG P. Long Bình Tân Tương đương tuyến huyện
(về KCB BHYT ban đầu )
9 9 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BỬU HÒA P. Bửu Hoà
10 10 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN VẠN P. Tân Vạn
11 11 TRẠM Y TẾ P. LONG BÌNH P. Long Bình
12 12 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN HIỆP P. Tân Hiệp
13 13 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN BIÊN P. Tân Biên
14 14 TRẠM Y TẾ P. TÂN PHONG P. Tân Phong
15 15 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN BÌNH P. An Bình
16 16 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH ĐA P. Bình Đa
17 17 TRẠM Y TẾ P. THANH BÌNH P. Thanh Bình
18 18 TRẠM Y TẾ P. TRUNG DŨNG P. Trung Dũng
19 19 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BỬU LONG P. Bửu Long
20 20 TRẠM Y TẾ P. LONG BÌNH TÂN P. Long Bình Tân
21 21 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN HÒA P. Tân Hòa
22 22 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TAM HIỆP P. Tam Hiệp
23 23 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HẠNH Xã Tân Hạnh
24 24 TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP HÒA Xã Hiệp Hòa
II
25 1 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN VĨNH CỬU Thị trấn Vĩnh An Tuyến huyện
26 2 PK ĐA KHOA KV THẠNH PHÚ Xã Thạnh Phú Tương đương tuyến huyện
27 3 PK ĐA KHOA KV PHÚ LÝ Xã Phú Lý Tương đương tuyến huyện
28 4 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LÝ Xã Phú Lý
29 5 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH HÒA Xã Bình Hòa
30 6 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN BÌNH Xã Tân Bình
31 7 TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH PHÚ Xã Thạnh Phú
32 8 TRẠM Y TẾ XÃ THIỆN TÂN Xã Thiện Tân
Thành phố Biên Hòa
Huyện Vĩnh Cửu
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ
ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU
ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Công văn số 66 /BHXH-PT ngày 12 tháng 3 năm 2010
của Bảo hiểm Xã hội Đồng Nai)
STT
Tuyến xã
Tương đương tuyến huyện
Tuyến xã
Page 1 of 5
33 9 TRẠM Y TẾ XÃ HIẾU LIÊM Xã Hiếu Liêm
34 10 TRẠM Y TẾ XÃ MÃ ĐÀ Xã Mã Đà
35 11 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TÂN Xã Vĩnh Tân
III
36 1 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN TÂN PHÚ Thị Trấn Tân Phú Tuyến huyện
37 2 PKĐK KV NAM CÁT TIÊN Xã Nam Cát Tiên Tương đương tuyến huyện
38 3 PKĐK KV PHÚ LẬP Xã Phú Lập Tương đương tuyến huyện
39 4 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN TÂN PHÚ Thị Trấn Tân Phú
40 5 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ ĐIỀN Xã Phú Điền
41 6 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ AN Xã Phú An
42 7 TRẠM Y TẾ XÃ TRÀ CỔ Xã Trà Cổ
43 8 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ THANH Xã Phú Thanh
44 9 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ XUÂN Xã Phú Xuân
45 10 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LÂM Xã Phú Lâm
46 11 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ BÌNH Xã Phú Bình
47 12 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ SƠN Xã Phú Sơn
48 13 TRẠM Y TẾ XÃ NÚI TƯỢNG Xã Núi Tượng
49 14 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LỘC Xã Phú Lộc
50 15 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ THỊNH Xã Phú Thịnh
51 16 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LẬP Xã Phú Lập
52 17 TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÀI Xã Tà Lài
53 18 TRẠM Y TẾ XÃ THANH SƠN Xã Thanh Sơn
54 19 TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮC LUA Xã Đắc Lua
55 20 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TRUNG Xã Phú Trung
IV
56 1 PK ĐA KHOA KV PHÚ TÚC Xã Phú Túc Tương đương tuyến huyện
57 2 PK ĐA KHOA KV THANH SƠN Xã Thanh Sơn Tương đương tuyến huyện
58 3 TRẠM Y TẾ XÃ SUỐI NHO Xã Suối Nho
59 4 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NGỌC Xã Phú Ngọc
60 5 TRẠM Y TẾ XÃ THANH SƠN Xã Thanh Sơn
61 6 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HÒA Xã Phú Hòa
62 7 TRẠM Y TẾ XÃ TÚC TRƯNG Xã Túc Trưng
63 8 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VINH Xã Phú Vinh
64 9 TRẠM Y TẾ XÃ GIA CANH Xã Gia Canh
65 10 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TÂN Xã Phú Tân
66 11 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LỢI Xã Phú Lợi
67 12 TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC ĐỊNH Xã Ngọc Định
68 13 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ CƯỜNG Xã Phú Cường
69 14 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TÚC Xã Phú Cường
70 15 TRẠM Y TẾ XÃ LA NGÀ Xã La Ngà
Huyện Tân Phú
Huyện Định Quán
Tuyến xã
Tuyến xã
Tuyến xã
Page 2 of 5
V
71 1 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN CẨM MỸ Xã Nhân Nghĩa Tuyến huyện
72 2 PK ĐA KHOA KV SÔNG RAY Xã Sông Ray Tương đương tuyến huyện
73 3 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG RAY Xã Sông Ray Tương đương tuyến huyện
74 4 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN MỸ Xã Xuân Mỹ
75 5 TRẠM Y TẾ XÃ THỪA ĐỨC Xã Thừa Đức
76 6 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐƯỜNG Xã Xuân Đường
77 7 TRẠN Y TẾ XÃ NHÂN NGHĨA Xã Nhân Nghĩa
78 8 TRẠM Y TẾ XÃ LONG GIAO Xã Long Giao
79 9 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN QUẾ Xã Xuân Quế
80 10 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG NHẠN Xã Sông Nhạn
81 11 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐÔNG Xã Xuân Đông
82 12 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẢO Xã Xuân Bảo
83 13 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN TÂY Xã Xuân Tây
84 14 TRẠM Y TẾ XÃ LÂM SAN Xã Lâm San
85 15 TRẠM Y TẾ XÃ BẢO BÌNH Xã Bảo Bình
VI
86 1 BỆNH VIỆN ĐK DẦU GIÂY Xã Quang Trung Tuyến huyện
87 2 TRẠM Y TẾ XÃ LỘ 25 TN Xã Lộ 25
88 3 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THẠNH Xã Xuân Thạnh
89 4 TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG LỘC Xã Hưng Lộc
90 5 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU HÀM 2 Xã Bàu Hàm 2
91 6 TRẠM Y TẾ XÃ QUANG TRUNG Xã Quang Trung
92 7 TRẠM Y TẾ XÃ GIA TÂN 1 Xã Gia Tân 1
93 8 TRẠM Y TẾ XÃ GIA TÂN 2 Xã Gia Tân 2
94 9 TRẠM Y TẾ XÃ GIA TÂN 3 Xã Gia Tân 3
95 10 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THIỆN Xã Xuân Thiện
96 11 TRẠM Y TẾ XÃ GIA KIỆM Xã Gia Kiệm
VII
97 1 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN TRẢNG BOM Thị Trấn Trảng Bom Tuyến huyện
98 2 PK ĐA KHOA KV CÂY GÁO Xã Cây Gáo Tương đương tuyến huyện
99 3 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU HÀM Xã Bàu Hàm
100 4 TRẠM Y TẾ XÃ THANH BÌNH Xã Thanh Bình
101 5 TRẠM Y TẾ XÃ CÂY GÁO Xã Cây Gáo
102 6 TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG HOÀ Xã Đông Hoà
103 7 TRẠM Y TẾ XÃ TÂY HOÀ Xã Tây Hoà
104 8 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒI 61 Xã Đồi 61
105 9 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG THAO Xã Sông Thao
106 10 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG TRẦU Xã Sông Trầu
VIII
107 1 TRẠM Y TẾ P. XUÂN THANH P. Xuân Thanh Tuyến xã
Huyện Cẩm Mỹ
Huyện Thống Nhất
Huyện Trảng Bom
Thị xã Long Khánh
Tuyến xã
Tuyến xã
Tuyến xã
Page 3 of 5
108 2 TRẠM Y TẾ P. XUÂN TÂN P. Xuân Tân
109 3 TRẠM Y TẾ P. XUÂN LẬP P. Xuân Lập
110 4 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU SEN Xã Bàu Sen
111 5 TRẠM Y TẾ XÃ BẢO VINH Xã Bảo Vinh
112 6 TRẠM Y TẾ XÃ BẢO QUANG Xã Bảo Quang
113 7 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH LỘC Xã Bình Lộc
114 8 TRẠM Y TẾ P. XUÂN BÌNH P. Xuân Bình
115 9 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU TRÂM Xã Bàu Trâm
IX
116 1 BỆNH VIÊN ĐK HUYỆN XUÂN LỘC Thị Trấn Gia Ray Tuyến huyện
117 2 PK ĐA KHOA KV XUÂN HƯNG Xã Xuân Hưng Tương đương tuyến huyện
118 3 TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN GIA RAY Thị Trấn Gia Ray
119 4 TRẠM Y TẾ XÃ LANG MINH Xã Lang Minh
120 5 TRẠM Y TẾ XÃ SUỐI CAO Xã Suối Cao
121 6 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THỌ Xã Xuân Thọ
122 7 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HÒA Xã Xuân Hòa
123 8 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN TÂM Xã Xuân Tâm
124 9 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN THÀNH Xã Xuân Thành
125 10 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN TRƯỜNG Xã Xuân Trường
126 11 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN PHÚ Xã Xuân Phú
127 12 TRẠM Y TẾ XÃ BẢO HÒA Xã Bảo Hòa
128 13 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẮC Xã Xuân Bắc
129 14 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐỊNH Xã Xuân Định
130 15 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HƯNG Xã Xuân Hưng
131 16 TRẠM Y TẾ XÃ SUỐI CÁT Xã Suối Cát
X
132 1 PK ĐA KHOA KV LONG PHƯỚC Xã Long Phước Tương đương tuyến huyện
133 2 TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG Xã Long Hưng
134 3 TRẠM Y TẾ XÃ LONG ĐỨC Xã Long Đức
135 4 TRẠM Y TẾ XÃ AN HÒA Xã An Hòa
136 5 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC TÂN Xã Phước Tân
137 6 TRẠM Y TẾ XÃ TAM PHƯỚC Xã Tam Phước
138 7 TRẠM Y TẾ XÃ AN PHƯỚC Xã An Phước
139 8 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC AN Xã Lộc An
140 9 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN Xã Bình Sơn
141 10 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN Xã Bình An
142 11 TRẠM Y TẾ XÃ SUỐI TRẦU Xã Suối Trầu
143 12 TRẠM Y TẾ XÃ CẨM ĐƯỜNG Xã Cẩm Đường
144 13 TRẠM Y TẾ XÃ LONG AN Xã Long An
145 14 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC THÁI Xã Phước Thái
146 15 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP Xã Tân Hiệp
Huyện Xuân Lộc
Huyện Long Thành
Tuyến xã
Tuyến xã
Tuyến xã
Page 4 of 5
147 16 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC BÌNH Xã Phước Bình
148 17 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU CẠN Xã Bàu Cạn
149 18 TRẠM Y TẾ XÃ TAM AN Xã Tam An
150 19 TRẠM Y TẾ TT. LONG THÀNH Thị Trấn Long Thành
151 20 TRẠM Y TẾ XÃ LONG PHƯỚC Xã Long Phước
XI
152 1 BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN NHƠN TRẠCH Xã Phú Hội Tuyến huyện
153 2 TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHƯỚC Xã Đại Phước
154 3 TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THANH Xã Vĩnh Thanh
155 4 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC THIỀN Xã Phước Thiền
156 5 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỘI Xã Phú Hội
157 6 TRẠM Y TẾ XÃ LONG TÂN Xã Long Tân
158 7 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ THẠNH Xã Phú Thạnh
159 8 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỮU Xã Phú Hữu
160 9 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ ĐÔNG Xã Phú Đông
161 10 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC KHÁNH Xã Phước Khánh
162 11 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC AN Xã Phước An
163 12 TRẠM Y TẾ XÃ LONG THỌ Xã Long Thọ
164 13 TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP PHƯỚC Xã Hiệp Phước
XII
165 1 BỆNH VIỆN CTY CAO SU Xã Suối Tre Tuyến huyện
166 2 TRẠM Y TẾ NT AN VIỄN
167 3 TRẠM Y TẾ NT BÌNH LỘC
168 4 TRẠM Y TẾ NT DẦU GIÂY
169 5 TRẠM Y TẾ NT HÀNG GÒN
XIII
170 1 YTCQ CÔNG TY TEAKWANG
171 2 YTCQ CÔNG TY POUCHEN
172 3 YTCQ CÔNG TY CHANGSHIN
173 4 YTCQ CÔNG TY GIÀY VIỆT VINH
174 5 YTCQ CÔNG TY ĐÔNG PHƯƠNG
175 6 YTCQ CÔNG TY DONA PACIFIC
176 7 YTCQ CÔNG TY POUSUNG
177 8 YTCQ CÔNG TY HUALON
178 9 YTCQ CÔNG TY HWASEUNG
179 10 YTCQ CÔNG TY DONA STANDARD
Huyện Nhơn Trạch
Công ty Cao su
Các Y tế cơ quan
TỔNG CỘNG : 179 CƠ SỞ
Tương đương tuyến xã
Tương đương tuyến xã
(Chỉ ĐK KCB BHY TẾ
ban đầu cho người lao động
trong công ty
Tuyến xã
Tuyến xã
Page 5 of 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét